Pranayama

Adelina Kirilova

Pranayama

Level
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Style Hatha
Duration 15 mins

Чрез няколко разтягащи асана ще помогнем на тялото да се отпусне напрежението и да се възстанови от динамичния ден. Наблюдаваме дишането си, забавяме движенията си, притихваме. Така помагаме на ума да се успокои.

Some stretching asanas help our body to relax and recover after a dynamic day. We focus on breathing and moving slowly, trying to stay meditative.