Relaxation

Adelina Kirilova

Relaxation

Level
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Style Pranayama
Duration 20 mins

В този клас ще разучим Анулома вилома пранаяма. Това е практика, която балансира двата енергийни потока в нашето тяло – мъжкия и женския. Дихателната практика помага за лечението на много болести като астма, депресия, мигрена, високо кръвно налягане, артрит, подобрява работата на сърцето и много други.

In this class, we use Anulom Vilom to balancе both energies in our body – feminine and masculine. Anulom Vilom helps in curing diseases such as asthma, depression, migraines, high blood pressure, arthritis. It improves heart health and many others.

Membership Options

Two ways to practice