Side Body Flow

Nelly Naseva

Side Body Flow

Level
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Style Vinyasa
Duration 30 mins

С тази динамична практика ще изпратим много любов и внимание към страничните части на тялото си – зоната от таза и кръста до ребрата е често пренебрегвана, тъй като традиционно работим предната и задната част на тялото в йога класовете. Ще създадем повече движение и мобилност в тези части и ще намерим сила и в страничните линии на тялото си.

With this dynamic practice, we send lots of love and energy to our side body – those parts from the ribs to the pelvis which are often neglected when we work to open the front body and back. Regain space and mobility and feel stronger in your side body.

Focus poses Crow / BakasanaSide Crow / Parsva BakasanaTwists
Muscles & joints Core, Spine