Share with a friend

Beautiful Balances

Ще предизвикаме ума и ще подложим на изпитание тялото си с красиви баланси – изкуството да балансираме на един крак или на част от стъпалото. Експериментирайки с различни баланси в стоящи пози и движейки се плавно и бавно през множество преходи ще успокоим ума, за да намерим концентрация и фокус.

We challenge the mind and test the body with beautiful balances – the art of balancing on one foot or just part of it. We explore different standing balances and will be moving smoothly through transitions to calm the mind and gain more focus.