Share with a friend

    Hip Opening Flow

    В този клас ние работим със сакрума и мускулите на тазовото дъно. Тази част на нашето тяло се свързва с eмоциите. Там се намира един много специален мускул – Псоас, наричан “мускулът на душата”. Ето защо, когато работим с тези мускули влияем върху емоциите си.

    In this class we work with sacrum and pelvic floor muscles. This part of our body is connected with our emotions. Here there is a very specific muscle – the psoas, called – “the muscle of the soul.” In working with pelvic floor muscles, we influence our emotions and balance them.